Posledná aktualizácia: {{country.updated_at | formatTimestamp("from.now")}}

Vývoj prípadov

Zobrazuje počet prípadov na Slovensku vo zvolenom časovom období.

Vývoj pozitivity

Zobrazuje pozitivitu vykonaných PCR a antigénových testov na Slovensku..

Vývoj testovania

Zobrazuje počet vykonaných na Slovensku vo zvolenom časovom období.