Aktuálny stav ({{logged_at | formatDate}})

Zobrazuje počet prípadov v okresoch na Slovensku.

Vývoj pozitívnych prípadov vo zvolených okresoch

Zobrazuje 7-dňový kĺzavý priemer počtu prípadov v jednotlivých okresoch na Slovensku v čase.

Absolútny počet prípadov (7-dňový priemer)

Počet prípadov na 100 000 obyvateľov (7-dňový priemer)