Obsadenosť nemocníc

Graf zobrazuje v najvyťaženejších nemocniciach na Slovensku.