Mobilita obyvateľstva pre {{region}}

Dáta od spoločnosti Apple

Zobrazuje mieru mobility (pohyblivosti obyteľstva) pre {{region}} vo zvolenom časovom období. Čísla vyjadrujú percentuálny rozdiel od štandardnej mobility pre daný druh činnosti.

Dáta od spoločnosti Google

Zobrazuje mieru mobility (pohyblivosti obyteľstva) pre {{region}} vo zvolenom časovom období. Čísla vyjadrujú percentuálny rozdiel od štandardnej mobility pre daný druh činnosti.