Aktuálny stav ({{logged_at | formatDate}})

Zobrazuje počet prípadov v jednotlivých krajoch na Slovensku na mape.

Aktuálny stav ({{logged_at | formatDate}})

Zobrazuje počet prípadov v jednotlivých krajoch na Slovensku.

Kraj Pozitívne testy Pozitívne testy (na 100 tis. obyv.) Celkový počet pozitívnych testov
{{region.name}} {{region.tested_positive | formatNumber }} {{region.tested_positive_per_100 | round | formatNumber }} {{region.total_tested_positive | formatNumber}}

Očkovanie ({{vaccinations.logged_at | formatDate}})

Zobrazuje počet zaočkovaných osôb v jednotlivých krajoch na Slovensku.

Kraj Prvá dávka Prvá dávka (celkovo) Druhá dávka Druhá dávka (celkovo)
{{region.name}} {{region.first_dose | formatNumber }} {{region.total_first_dose | formatNumber }} {{region.second_dose | formatNumber }} {{region.total_second_dose | formatNumber }}

Vývoj pozitívnych prípadov v krajoch

Zobrazuje počet prípadov v jednotlivých krajoch na Slovensku v čase.